2020-12-16 09:01Pressmeddelande

Elektronikkbransjen i Norge och Reclaimit lanserar e-tjänst för cirkulär framtid

Stiftelsen Elektronikkbransjen som leder det norska arbetet mot en cirkulär framtid för hemelektronik och vitvaror tillkännagav idag att man tillsammans med Reclaimit, Nordens ledande eftermarknadstjänst för e-handel och retail, kommer lansera en e-tjänst som möjliggör fullständig spårbarhet för begagnade elektronik- och vitvaror som återsäljs som ombruksprodukter och bidrar därmed med säkerhet för konsumenten såväl som övriga aktörer inblandade. Tillsammans med Reclaimit ska man tillhandahålla en databas för samarbetspartners och delaktiga aktörer såsom ombrukscenter och tillverkare 

 

Ombruk är ett resultat av EU:s handlingsplan för den nya cirkulära ekonomin, för ett renare och mer konkurrenskraftigt Europa. Den nya handlingsplanen gäller från och med den 1 mars 2021 då produkterna måste vara lätta att reparera och återanvändas. Produkter som hitintills har skrotats efter 5–6 år kommer nu att repareras och säljas på nytt. Målet är att minska mängden elektroniskt skrot i Europa, vilket har en positiv klimateffekt och där vi kommer att vara avgörande för framtiden. 

 

“Norge er først i Europa for å tilrettelegge et system for Ombruk for elektronikkbransjen. Vi organiserer avtaler mellomprodusenterreturselskaperservicesentre og butikkerog har utviklet et godkjenningssystem med en egen logo for de som ønsker å delta. Databasen utviklet av Reclaimit er helt sentral i dette prosjektet, som har som hovedmål å bidra til et renere Europa. Vi har gått veldig positiv mottakelse hoa alle aktørene i Norge, inkludert hos mundigheteneog gleder oss til fortsettelsen”  

Jan Røsholm, VD i Elektronikkbransjen. 

 

För att möjliggöra detta lanserar Reclaimit och Elektronikkbransjen  i samarbete en ny tjänst som ska ge reparatörer och återförsäljare information om huruvida produkten är reparerad, hur, vem det är som servat respektive produkt, vilken fabrik som byggt produktenvad det är för modell, serienummer samt reperationsdatum 

 

Vi på Reclaimit ser fram emot uppdraget att få leverera en modern lösning till Elektronikkbransjen i Norge för att hantera Ombruksprodukter. Vi har lång erfarenhet av att skapa digitaliserade eftermarknadslösningar för hemelektronik och vitvarubranschen och vi välkomnar Elektronikkbransjen som kund till oss i Reclaimit. 

Seppo Tanskanen, CTO Reclaimit  

 

 

För mer information, kontakta: 

Wilhelm Hamilton VD +46 (0) 70 748 63 23  

Seppo Tanskanen CTO +46 (0) 76 767 60 66 

 

 

/Om Reclaimit/  
Reclaimit omvandlar fel köp till rätt kundupplevelser och är marknadsledande i Norden inom automatiserade retur- och reklamationssystem för e-handel och retail 

 

/Om Elektronikkbransjen / 

Stiftelsen Elektronikkbransjen är en branschorganisation för konsumentelektronik i Norge, både inom produkter och tjänster. Föreningens medlemmar hjälper dagligen med att förenkla och förbättra vardagens liv genom tids- och arbetsbesparande hjälpmedel, kommunikationstjänster, underhållning samt smarta, musik-, hälso- och livsstilsprodukter. 

 

 Om Reclaimit AB

Reclaimit är marknadsledande inom retur- och reklamationssystem för butiker och e-handel. Vi erbjuder en SaaS-tjänst inriktad på retur-, reklamations- och serviceärenden för retailmarknaden och kan automatisera hela återköpsprocessen, oavsett kanal. Från butik, e-handel och kundservice tillbaka till lager och leverantör. På så sätt uppnår handlarna nöjdare kunder, bättre lönsamhet och en minskad klimatpåverkan.

Kontaktpersoner

Wilhelm Hamilton
VD
Wilhelm Hamilton
Sandra Rauof
Digital Marketing Manager
Sandra Rauof